สายการเดินเรือ ONE สร้างสถิติใหม่ ในการบรรทุกตู้สินค้าบนเรือ สามารถบรรทุกตู้สินค้าขึ้นเรือ MOL Tribute ได้เกิน 19,000 ทีอียู เป็นครั้งแรก ด้วยสถิติ 19,190 ทีอียู โดยสถิติก่อนหน้านี้ เป็นของเรือ MOL Tradition ที่ทำไว้เมื่อเดือนธันวาคม 2018 ที่ผ่านมา ที่บรรทุกได้ 18,767 ทีอียู

สายการเดินเรือ ONE หรือ สายการเดินเรือ Ocean Network Express เป็นเจ้าของเรือ MOL Tribute ซึ่งวิ่งให้บริการในเส้นทางบริการของ ONE ที่ชื่อบริการ Far East Loop 2 หรือ FE2 ที่ร่วมให้บริการกับกลุ่มพันธมิตร THE Alliance หรือ THEA

สถิติใหม่นี้ เกิดขึ้นระหว่างเรือเทียบที่ท่าเรือ Singapore ระหว่างเดินทางในขา westbound ไปยังยุโรปตอนเหนือ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยนับเป็นครั้งแรกของสายการเดินเรือ ONE ที่สามารถบรรทุกตู้สินค้าขึ้นเรือได้เกิน 19,000 ทีอียู

การทำสถิติการบรรทุกตู้สินค้าจำนวนมากในลักษณะเช่นนี้ จะทำได้จากการประสานงานอันยอดเยี่ยมระหว่างฝ่ายบริการลูกค้า กับการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการของท่าเทียบเรือ รวมถึงการวางแผนระวางเรือ และเจ้าหน้าที่บนเรือทุกฝ่าย ที่พร้อมทำงานเพื่อให้พื้นที่ระวางเรือถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีการกระจายน้ำหนักของตู้สินค้าบนเรือที่มีความลงตัว และสมดุลมากที่สุด