บริการ สายเรือ ONE หรือ Ocean Network Express มีการปรับเปลี่ยนใหม่ในปี 2019 โดย สายเรือ ONE ได้ประกาศเปิดตัวบริการขนส่งตู้สินค้าในเส้นทางภายในทวีปเอเชีย สำหรับปี 2019 นี้ มุ่งเน้น การให้บริการที่ครอบคลุมท่าเรือภายในเอเชียมากยิ่งขึ้น และการลดระยะเวลาในการขนส่งระหว่างท่าเรือหลายๆ แห่ง

บริการ สายเรือ ONE จะประกอบด้วยบริการที่ให้บริการด้วยเรือของตัวเอง ทั้งหมด 7 บริการ และจะให้บริการร่วมกับ สายเรือ อื่นในอีกห้าบริการด้วยกัน

ในเครือข่ายเอเชียใหม่ประจำปี 2019 สายการเดินเรือ ONE จะเพิ่มการให้บริการไปยังท่าเรือ Shimizu ด้วย ในส่วนหนึ่งของบริการ Japan Straights Malaysia หรือ JSM โดยจะให้บริการจะ Shimizu ไปยัง Hong Kong, Singapore และ Malaysia อีกทั้ง จะมีการเพิ่มบริการรายสัปดาห์ใหม่ ชื่อบริการ Japan Straights Malaysia 3 หรือ JSM3

บริการ สายเรือ ONE ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย มีความสำคัญต่อ สายการเดินเรือ ONE มากในการให้บริการในทวีปเอเชีย ทั้งนี้ บริการทวีปเอเชียที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ประกอบด้วยบริการดังนี้

บริการ JTV1: Japan Thailand Vietnam 1
Shimizu – Tokyo – Yokohama – Pusan – Laem Chabang – Cai Mep – Shimizu

บริการ JTV2: Japan Thailand Vietnam 2
Osaka – Kobe – Yokkaichi – Nagoya – Laem Chabang – Cat Lai – Osaka

บริการ JTV3: Japan Thailand Vietnam 3
Tokyo – Yokohama – Nagoya – Kobe – Taichung – Kaohsiung – Yantian – Hong Kong – Cat Lai – Laem Chabang – Hong Kong – Tokyo

บริการ JT4: Japan Thailand 4
Osaka – Kobe – Tokyo – Yokohama – Nagoya – Hong Kong – Laem Chabang – Shekou – Hong Kong – Osaka

บริการอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ของสายการเดินเรือ ONE ยังประกอบด้วย:

บริการ JID: Japan Indonesia
Tokyo – Kawasaki – Yokohama – Yokkaichi – Nagoya – Kobe – Singapore – Jakarta – Singapore – Cai Mep – Tokyo

บริการ JSM: Japan Straits Malaysia
Yokohama – Tokyo – Shimizu – Nagoya – Kobe – Hong Kong – Singapore – Port Kelang – Singapore – Hong Kong – Tokyo

บริการ JSM3: Japan Straits Malaysia 3
Osaka – Kobe – Nagoya – Kawasaki – Tokyo – Yokohama – Hong Kong – Nansha New Port – Singapore – Port Kelang – Cai Mep – Shekou – Hong Kong – Yantian –Osaka

บริการ JPH: Japan Philippines
Osaka – Yokkaichi – Nagoya – Shimizu – Tokyo – Yokohama – Kobe – Pusan – Manila – Pusan – Osaka

บริการ JVH: Japan Vietnam Haiphong
Yokohama – Tokyo – Shimizu – Nagoya – Kobe – Moji – Hakata – Pusan – Keelung – Kaohsiung – Haiphong – Kaohsiung – Yokohama

บริการ JP1: Japan Pusan 1
Pusan – Hakata – Nagoya – Kobe

บริการ HAS: Hokkai Arirang Service
Pusan – Tomakomai – Pusan

บริการ BNX: Busan Niigata Express
Pusan – Niigata – Toyama Shinko – Kanazawa – Pusan

ทั้งนี้คาดว่า บริการในเครือข่ายใหม่นี้ จะเริ่มในเดือนเมษายน 2019