การท่าเรือฯ จัดเสวนาสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจท่าเรือและโลจิสติกส์

ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 เรือตรีทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายวิศวกรรม (วศ) รักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท. เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเชิงวิชาการสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจท่าเรือและโลจิสติกส์ ภายใต้หัวข้อ “PAT International Conference 2017 : Port of the Future” เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหาร การพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ นำพาองค์กรสู่ความเป็นเสิศในธุรกิจท่าเรือและโลจิสติกส์ ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของ กทท. ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้บริหาร พนักงาน กทท. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสายการเดินเรือและโลจิสติกส์ สื่อมวลชน จำนวนประมาณ 120 คน เข้าร่วมงานฯ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการเสวนาภายใต้หัวข้อ PAT International Conference 2017 : Port of the Future” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจท่าเรือชั้นนำของโลก ได้แก่ ที่ปรึกษาจากบริษัทดิวรี่ บริษัทโลแลนด์เบอร์เกอร์ และบริษัทโรเยล เฮสคอนนิ่ง รวมทั้งผู้แทนจากท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้ร่วมเสวนาฯ นอกจากนี้ได้มีการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่าเรือในอนาคต การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของท่าเรือ เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมท่าเรือและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำของอาเซียน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างท่าเรือ