หน้าแรก เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

ประชุมบีโอไอ เน้นกระจายรายได้ ลงทุนระบบราง กระจายการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมบอร์ดบีโอไอ เห็นชอบ 2 มาตรการพิเศษ เชื่อมโยงการกระจายรายได้ การพัฒนาภูมิภาค และเพิ่มโอกาสการลงทุนทั่วประเทศ เน้นลงทุนอุตสาหกรรมระบบราง กระจายการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วันนี้ (11 ม.ค. 2562) เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน...

โซนิค อินเตอร์เฟรท จิตอาสาปลูกป่า 100,000 ต้น

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรระดับภูมิภาค พร้อมด้วย คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติกส์ จำกัด ในเครือ โซนิค กรุ๊ป และ คุณวุฒิชัย สุริยวรวงศ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท...

กรมพัฒน์ฯ เตรียมดันธุรกิจโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในระดับสากล

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล จึงจัดกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในระดับสากล โดยกรมฯ จะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพไม่น้อยกว่า 70 ราย ที่ผ่านการประเมินวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งรับคำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ ISO 9001...

ดีป้า สร้างกำลังคนพันธุ์ดิจิตอล รองรับ EEC และ Thailand 4.0

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลระบุว่า นโยบาย Thailand 4.0 กลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (new engine of growth) คือ การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และการเติม...

กระทรวงแรงงาน ผลักดัน การยกระดับแรงงานโลจิสติกส์

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ดำเนินการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเชิงระบบโดยเฉพาะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต ซึ่งมีความต้องการกำลังคนเป็นจำนวนมากในรองรับการพื้นที่ EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษ นาย สุทธิ สุโกศล อธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้...

Krungthai Logistics Card บัตรชำระเงินด้านโลจิสติกส์

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย แถลงข่าวเปิดตัว Krungthai Logistics Card ซึ่งกรมศุลกากรร่วมกับธนาคารกรุงไทย และ 4 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้...

ม.หอการค้า จัดสัมมนา เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในยุคดิจิตอล 4.0

คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการสัมมนาในหัวข้อ "เสริมศักยภาพธุรกิจ ติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล 4.0 ด้วยนวัตกรรม" ขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ในมุมมองที่จำเป็นต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจ รวมถึง ทิศทางการพัฒนาประเทศที่กำลังมุงสู่ Thailand 4.0 และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับในอนาคต ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...

BOI อนุมัติส่งเสริมการลงทุนเกือบ 1.2 หมื่นล้านบาท

บอร์ด BOI เห็นชอบส่งเสริมการลงทุนรวม 2 โครงการ มูลค่าเกือบ 12,000 ล้านบาท พร้อมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์ภาษีให้กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ บอกภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนรวม 2โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 11,983...
atdi การ เรียน การสอน แอร์โฮสเตส
asia warehousing show bangkok 2019
เรียน TOEIC เรียนภาษาอังกฤษ คะแนนเกิน 700