Sixth Party Logistics เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้นำเข้า ส่งออก และผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ ด้วยการพัฒนาบริการที่พิเศษสำหรับสินค้าออนไลน์ สินค้า e-commerce โดยเฉพาะ

เมื่อปริมาณการสั่งสินค้าออนไลน์เติบโตอย่างต่อเนื่อง Sixth Party Logistics ประตูสู่อาเซียน สามารถรองรับปริมาณสินค้าและเพิ่มวิธีการขนส่งให้ง่ายมากยิ่งขึ้น กับการรวมตัวของ 3 บริษัทได้แก่ บริษัท สมาร์ท อะเลิร์ท จำกัด (Smart Alert Co., Ltd.) ที่ได้รับสัมปทานการนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านชายแดนนครพนม บริษัท ซิกส์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด (Sixth Party Logistics Co., Ltd.) และบริษัท ซีเอ ครอสบอร์เดอร์ เซอร์วิส จำกัด (CA Cross Border Service Co., Ltd.)

Sixth Party Logistics
Sixth Party Logistics พัฒนาบริการ ขนส่งทางบก ที่มีประสิทธิภาพสูง ให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุด

โดย Sixth Party Logistics ได้มุ่งพัฒนาบริการด้านการขนส่งทางบก และ การกระจายสินค้าทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว ตามกระบวนการศุลกากร อำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ตอบสนองการค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B), การค้าระหว่างธุรกิจถึงผู้บริโภค (B2C), รวมถึงความสามารถในการรองรับกลุ่มลูกค้า E-Commerce ที่เจริญเติบโต

Sixth Party Logistics
Sixth Party Logistics กับ บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร

Sixth Party Logistics พร้อมให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ส่วนหนึ่งของบริการที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสูงสุดให้กับลูกค้า ได้แก่ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศผ่านชายแดนจังหวัดนครพนม, การเคลียร์พิธีการศุลกากร, การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ รวมถึงบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่คลังสินค้า บริหารด้านการจัดการด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในทุกๆ ขั้นตอน พร้อมกันนี้ ยังได้ตั้งทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้บริการในแต่ละส่วนให้กับลูกค้า

Sixth Party Logistics
Sixth Party Logistics ตั้งทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดูแลแต่ละบริการให้กับลูกค้า

ปัจจุบัน ร้านค้าขนาดย่อม ที่ทำการขายสินค้าออนไลน์ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จากการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ทำให้ร้านค้าต่างๆ สามารถขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่ๆ ได้ จึงจำเป็นต้องใช้บริการ คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า การบรรจุหีบห่อ และบริการโลจิสติกส์อื่นๆ เพิ่มขึ้น

เพื่อให้มีการจัดการด้านสินค้าไปถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ไม่ติดปัญหาใดๆ และลดค่าใช้จ่ายได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้บริการอย่าง Sixth Party Logistics จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ขยายธุรกิจได้โดยหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่น่าปวดหัว และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความปลอดภัยในการส่งมอบสินค้าถึงลูกค้าได้

เมื่อปริมาณสินค้ามีมากขึ้น Sixth Parth Logistics จะช่วยให้จัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมงานมืออาชีพ

ธุรกิจของร้านค้าต่างๆ มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับการเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา ทำให้ธุรกิจออฟไลน์เปลี่ยนมาลงทุนและแข่งขันบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น Sixth Party Logistics จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีตาม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เต็มๆ จากเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี และ ระบบในการวางแผนเส้นทางการเดินรถ เทคโนโลยีด้านการขนส่ง ด้านการจัดการคลังสินค้า ด้านการกระจายสินค้า การใช้ GPS เพื่อควบคุมการวิ่งรถ การใช้ AI เพื่อประมวลข้อมูลและหาทางเลือกที่ดีที่สุด เป็นต้น

Sixth Party Logistics
การใช้เทคโนโลยีในการควบคุมสินค้า เก็บบันทึกข้อมูล และการนำข้อมูลมาประมวลใช้เพื่อชี้แนวทางต่อไปในอนาคต

ในยุคที่เทคโนโลยี disrupt ให้พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ Sixth Party Logistics มีการนำเทคโนโลยีทางด้านโลจิสติกส์ มาใช้ในการบริหารจัดการ และการให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นธุรกิจออนไลน์ต่างๆ มากขึ้น ธุรกิจของลูกค้าก็ต้องมีการปรับตัวอย่างมาก และต้องมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอยู่เสมอเพื่อการเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

การตรวจและควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในการจัดการกับสินค้าทุกชิ้น

บริษัท Sixth Party Logistics จะสามารถช่วยผู้ประกอบการได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ก็ตาม ด้วย บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ตั้งแต่ การขนส่งทางบก การขนส่งข้ามแดน การส่งสินค้าแบบ door-to-door การดำเนินการพิธีการศุลกากร การจัดการคลังสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Management) บริการคลังสินค้าให้เช่า (Warehouse และ Warehouse for Rent) บริการบรรจุหีบห่อ การนำเข้า ส่งออกสินค้า และการขนส่งสินค้าข้ามแดน (Cross Border)

บริการโลจิสติกส์
ทีมงาน Sixth Party Logistics พร้อมให้บริการโลจิสติกส์ที่หลากหลาย

สำหรับผู้ที่กำลังขยายธุรกิจการค้า และมองหาพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยในการลดต้นทุน และยกระดับคุณภาพการให้บริการกับลูกค้า สามารถติดต่อบริษัท Sixth Party Logistics ได้ทางอีเมล์ [email protected] หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 81 938 9393

นอกจากนี้ ยังติดต่อขอปรึกษา ขอคำแนะนำได้ผ่าน LINE Official: @6partylogistics และติดตามกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของ Sixth Party Logistics ได้ทางเฟซบุ๊คเพจ fb.com/6partylogistics Instagram: @6partylogistics และช่อง Youtube: 6partylogistics

Sixth Party Logistics – มั่นใจในการให้บริการขนส่งแบบเร่งด่วน – การจัดการพิธีศุลกากร – จัดส่งและกระจายสินค้าไปถึงผู้รับทั่วประเทศไทย – บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่คลังสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sixth Party Logistics ได้ที่ www.6pl.com