บริษัท การบินไทย (มหาชน) จำกัด ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกประจำปี 2017 มีผลกำไรสุทธิ 3,169 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ ถึง 47.3 เปอร์เซ็นต์ โดยมีผลกำไรประกอบการ 2,867 ล้านบาท ลดลงถึง 60.1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกของปี 2016 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นถึง 45.8 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม ยอดจำนวนผู้โดยสาร เพิ่มขึ้น 11.6 เปอร์เซ็นต์ และสัดส่วนการบรรทุกผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก 77.5 เปอร์เซ็นต์ เป็น 82.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วน 80.1 เปอร์เซ็นต์