อันดับท่าเรือ จากข้อมูลล่าสุด แสดงให้เห็นว่า ท่าเรือจากทวีปเอเชีย มีการเติบโตสูงสุด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุด มีการรวบรวมก่อนการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อปริมาณการขนส่งสินค้า รวมถึงทิศทางการขนส่งสินค้าด้วยเช่นกัน

ข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ในปี 2019 เทียบกับปี 2018 นั้น มีปริมาณการเติบโตทั้งหมด จากท่าเรือทั่วโลก สูงขึ้น 4.8 เปอร์เซ็นต์

ท่าเรือในประเทศจีนยังคงครองส่วนแบ่งที่สูงมากจากท่าเรือทั่วโลก (กว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณตู้สินค้าทั่วโลก) และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีท่าเรือหลายแห่งมี อันดับท่าเรือ ที่สูงขึ้น

ท่าเรือในภูมิภาตตะวันออกกลางเติบโต 6.3 เปอร์เซ็นต์ และท่าเรือในแถบเมดิเตอร์เรเนียนเติบโต 6.6 เปอร์เซ็นต์ ส่วนท่าเรือทางยุโรป และอเมริกา มีการเติบโตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือหลักของไทย ในอดีตเคยติด อันดับท่าเรือ อยู่ที่ 19 ของท่าเรือที่มีตู้สินค้าผ่านท่ามากที่สุด เรามาดูกันว่าในการรวบรวมสถิติล่าสุดนี้ อยู่ในอันดับที่เท่าไร
1. ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ (Port of Shanghai) ในการจัดอันดับท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ได้อันดับที่ 1 ในปี 2019 โดยมีตู้สินค้าผ่านท่ามากถึง 43,303,000 ทีอียู เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3.1 เปอร์เซ็นต์

2. ท่าเรือสิงคโปร์ (Port of Singapore) ในการจัดอันดับท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ท่าเรือสิงคโปร์ ได้อันดับที่ 2 ในปี 2019 โดยมีตู้สินค้าผ่านท่ามากถึง 37,195,636 ทีอียู เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1.6 เปอร์เซ็นต์

3. ท่าเรือหนิงโบ (Port of Ningbo-Zhoushan) ในการจัดอันดับท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ท่าเรือหนิงโบ ได้อันดับที่ 3 ในปี 2019 โดยมีตู้สินค้าผ่านท่ามากถึง 27,530,000 ทีอียู เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 4.5 เปอร์เซ็นต์
4. ท่าเรือเสิ่นเจิ้น (Port of Shenzhen) ในการจัดอันดับท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ท่าเรือนี้ ได้อันดับที่ 4 ในปี 2019 โดยมีตู้สินค้าผ่านท่ามากถึง 25,770,000 ทีอียู เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.1 เปอร์เซ็นต์

5. ท่าเรือกวางเจา (Port of Guangzhou) ในการจัดอันดับท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ท่าเรือนี้ ได้อันดับที่ 5 ในปี 2019 โดยมีตู้สินค้าผ่านท่ามากถึง 23,236,200 ทีอียู เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 6.0 เปอร์เซ็นต์

6. ท่าเรือปูซาน (Port of Busan) ในการจัดอันดับท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ท่าเรือนี้ ได้อันดับที่ 6 ในปี 2019 โดยมีตู้สินค้าผ่านท่ามากถึง 21,992,001 ทีอียู เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1.5 เปอร์เซ็นต์

เรียน TOEIC การันตี 750

7. ท่าเรือชิงเตา (Port of Qingdao) ในการจัดอันดับท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ท่าเรือนี้ ได้อันดับที่ 7 ในปี 2019 โดยมีตู้สินค้าผ่านท่ามากถึง 21,010,000 ทีอียู เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 8.8 เปอร์เซ็นต์

8. ท่าเรือฮ่องกง (Port of Hong Kong) ในการจัดอันดับท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ท่าเรือนี้ ได้อันดับที่ 8 ในปี 2019 โดยมีตู้สินค้าผ่านท่ามากถึง 18,361,000 ทีอียู ลดลงจากปีก่อนหน้า 6.3 เปอร์เซ็นต์

9. ท่าเรือเทียนจิน (Port of Tianjin) ในการจัดอันดับท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ท่าเรือนี้ ได้อันดับที่ 9 ในปี 2019 โดยมีตู้สินค้าผ่านท่ามากถึง 17,264,000 ทีอียู เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 8.1 เปอร์เซ็นต์
10. ท่าเรือรอทเทอร์ดัม (Port of Rotterdam) ในการจัดอันดับท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ท่าเรือนี้ ได้อันดับที่ 10 ในปี 2019 โดยมีตู้สินค้าผ่านท่ามากถึง 14,810,804 ทีอียู เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 8.1 เปอร์เซ็นต์

11. ท่าเรือดูไบ (Dubai Ports) ในการจัดอันดับท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ท่าเรือนี้ ได้อันดับที่ 11 ในปี 2019 โดยมีตู้สินค้าผ่านท่ามากถึง 14,111,000 ทีอียู ลดลงจากปีก่อนหน้า 5.6 เปอร์เซ็นต์

อันดับท่าเรือ
พอร์ตกลัง อันดับท่าเรือ ที่ 12

 

12. ท่าเรือกลัง (Port Klang) ในการจัดอันดับท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ท่าเรือนี้ ได้อันดับที่ 12 ในปี 2019 โดยมีตู้สินค้าผ่านท่ามากถึง 13,580,717 ทีอียู เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 10.3 เปอร์เซ็นต์

13. ท่าเรือแอนท์เวิร์ป (Port of Antwerp) ในการจัดอันดับท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ท่าเรือนี้ ได้อันดับที่ 13 ในปี 2019 โดยมีตู้สินค้าผ่านท่ามากถึง 11,860,204 ทีอียู เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 6.8 เปอร์เซ็นต์
14. ท่าเรือเซียะเหมิน (Port of Xiamen) ในการจัดอันดับท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ท่าเรือนี้ ได้อันดับที่ 14 ในปี 2019 โดยมีตู้สินค้าผ่านท่ามากถึง 11,122,200 ทีอียู เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3.9 เปอร์เซ็นต์

15. ท่าเรือเกาชุง (Port of Kaohsiung) ในการจัดอันดับท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ท่าเรือนี้ ได้อันดับที่ 15 ในปี 2019 โดยมีตู้สินค้าผ่านท่ามากถึง 10,428,634 ทีอียู ลดลงจากปีก่อนหน้า 0.2 เปอร์เซ็นต์

16. ท่าเรือลอสแอนเจลิส (Port of Los Angeles) ในการจัดอันดับท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ท่าเรือนี้ ได้อันดับที่ 16 ในปี 2019 โดยมีตู้สินค้าผ่านท่ามากถึง 9,337,632 ทีอียู ลดลงจากปีก่อนหน้า 1.3 เปอร์เซ็นต์

17. ท่าเรือฮัมบูร์ก (Port of Hamburg) ในการจัดอันดับท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ท่าเรือนี้ ได้อันดับที่ 17 ในปี 2019 โดยมีตู้สินค้าผ่านท่ามากถึง 9,274,215 ทีอียู เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 6.2 เปอร์เซ็นต์
18. ท่าเรือทันจุงเพเลพัส (Port of Tanjung Pelepas) ในการจัดอันดับท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ท่าเรือนี้ ได้อันดับที่ 18 ในปี 2019 โดยมีตู้สินค้าผ่านท่ามากถึง 9,100,000 ทีอียู เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1.6 เปอร์เซ็นต์

19. ท่าเรือด้าเหลียน (Port of Dalian) ในการจัดอันดับท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ท่าเรือนี้ ได้อันดับที่ 19 ในปี 2019 โดยมีตู้สินค้าผ่านท่ามากถึง 8,760,000 ทีอียู ลดลงจากปีก่อนหน้า 10.3 เปอร์เซ็นต์

20. ท่าเรือแหลมฉบัง (Laem Chabang Port) ในการจัดอันดับท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ท่าเรือแหลมฉบัง ได้อันดับที่ 20 ในปี 2019 โดยมีตู้สินค้าผ่านท่ามากถึง 8,106,928 ทีอียู เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.5 เปอร์เซ็นต์


Ad (โฆษณา): เรียนภาษาอังกฤษทุกระดับ เรียนการสนทนา เรียน TOEIC เรียนภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพต่างๆ เรียนที่ atdiplus.com