ปี 2018 ที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งปีที่ท่าเรือแหลมฉบัง มีปริมาณ ตู้สินค้าผ่านท่า ที่เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้านั้น แม้การส่งออกของไทย อาจได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าที่มีผลต่อการส่งออกไทยในเดือนตุลาคม 2018 เช่น ผลกระทบโดยตรงจากการที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษี แต่ก็มีการขยายตัวที่ดีในการส่งออกในตลาดในภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น อินเดีย และ CLMV หรือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

การเติบโตของการส่งออกนี้ ส่งผลให้ปริมาณ ตู้สินค้าผ่านท่า ที่ท่าเรือแหลมฉบังมีการเติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน โดยตลอดทั้งปี 2018 ที่ผ่านมา ทั้งตู้ที่บรรจุสินค้า และตู้เปล่า ทั้งที่เป็นตู้สินค้าขาออก (outbound) และตู้สินค้าขาเข้า (inbound) รวมกันมีปริมาณทั้งสิ้น 8,074,591 ทีอียู เพิ่มขึ้น 3.72 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปริมาณ 7,784,498 ทีอียู ในปี 2017

ท่าเทียเรือ C1-C2 ของบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย มีปริมาณ ตู้สินค้าผ่านท่าเทียบเรือมากที่สุด ที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยขาออก มีตู้บรรจุสินค้า 1,051,974 ทีอียู ตู้เปล่า 11,852 ทีอียู และในขาเข้า มีตู้บรรจุสินค้า 688,431 ทีอียู และตู้เปล่า 398,675 ทีอียู รวมแล้วมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าทั้งสิ้น 2,150,932 ทีอียู

ท่าเทียบเรือ C1-C2 เป็นท่าที่มีตู้สินค้าผ่าท่ามากที่สุดในปี 2018
ท่าเทียบเรือ C1-C2 เป็นท่าที่มีตู้สินค้าผ่าท่ามากที่สุดในปี 2018

ท่าเทียบเรือ B1 ของ แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จำกัด (LCB1) ขาออก มีตู้บรรจุสินค้า 409,629 ทีอียู ตู้เปล่า 2,219 ทีอียู และขาเข้า มีตู้บรรจุสินค้า 213,944 ทีอียู และตู้เปล่า 316,460 ทีอียู รวมแล้วมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าทั้งสิ้น 942,252 ทีอียู

ท่าเทียบเรือ B2 ของ บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) ขาออก มีตู้บรรจุสินค้า 450,072 ทีอียู ตู้เปล่า 988 ทีอียู และขาเข้า มีตู้บรรจุสินค้า 120,921 ทีอียู และตู้เปล่า 259,576 ทีอียู รวมแล้วมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าทั้งสิ้น 831,557 ทีอียู

ท่าเทียบเรือ B4 ของ บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด ขาออก มีตู้บรรจุสินค้า 420,736 ทีอียู ตู้เปล่า 5,038 ทีอียู และขาเข้า มีตู้บรรจุสินค้า 273,428 ทีอียู และตู้เปล่า 116,419 ทีอียู รวมแล้วมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าทั้งสิ้น 815,621 ทีอียู

ท่าเทียบเรือ C3 ของ บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด ขาออก มีตู้บรรจุสินค้า 401,797 ทีอียู ตู้เปล่า 6,866 ทีอียู และขาเข้า มีตู้บรรจุสินค้า 266,114 ทีอียู และตู้เปล่า 140,766 ทีอียู รวมแล้วมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าทั้งสิ้น 815,543 ทีอียู

ท่าเทียบเรือ A0 ของบริษัท LCMT ขาออก มีตู้บรรจุสินค้า 460,401 ทีอียู ตู้เปล่า 8,189 ทีอียู และขาเข้า มีตู้บรรจุสินค้า 221,121 ทีอียู และตู้เปล่า 101,268 ทีอียู รวมแล้วมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าทั้งสิ้น 790,979 ทีอียู

ตู้สินค้าผ่านท่า ท่าเรือแหลมฉบัง aec logistics 2018 ท่าเทียบเรือ a0
ท่าเทียบเรือ A0
ท่าเทียบเรือ B5 ของ บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด ขาออก มีตู้บรรจุสินค้า 352,914 ทีอียู ตู้เปล่า 8,732 ทีอียู และขาเข้า มีตู้บรรจุสินค้า 235,049 ทีอียู และตู้เปล่า 103,972 ทีอียู รวมแล้วมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าทั้งสิ้น 700,667 ทีอียู

ท่าเทียบเรือ B3 ของ บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล ขาออก มีตู้บรรจุสินค้า 233,770 ทีอียู ตู้เปล่า 9,656 ทีอียู และขาเข้า มีตู้บรรจุสินค้า 184,780 ทีอียู และตู้เปล่า 82,370 ทีอียู รวมแล้วมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าทั้งสิ้น 510,576 ทีอียู

ท่าเทียบเรือ A2 ของ ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ขาออก มีตู้บรรจุสินค้า 132,323 ทีอียู ตู้เปล่า 5,903 ทีอียู และขาเข้า มีตู้บรรจุสินค้า 127,950 ทีอียู และตู้เปล่า 16,745 ทีอียู รวมแล้วมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าทั้งสิ้น 282,921 ทีอียู

ส่วน ท่าเทียบเรือ D1 ของ ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ซึ่งเพิ่งเปิดทดสอบการให้บริการเมื่อประมาณกลางปี 2018 ที่ผ่านมา และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนมกราคมนี้ ในปี 2018 ขาออก มีตู้บรรจุสินค้า 92,228 ทีอียู ตู้เปล่า 706 ทีอียู และขาเข้า มีตู้บรรจุสินค้า 46,486 ทีอียู และตู้เปล่า 36,396 ทีอียู รวมแล้วมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าทั้งสิ้น 175,816 ทีอียู

ท่าเทียบเรือ A3 ของ ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ขาออก มีตู้บรรจุสินค้า 26,602 ทีอียู ตู้เปล่า 257 ทีอียู และขาเข้า มีตู้บรรจุสินค้า 23,575 ทีอียู และตู้เปล่า 7,300 ทีอียู รวมแล้วมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าทั้งสิ้น 57,734 ทีอียู

AEC Logistics รวบรวมและประมวลข้อมูล จาก แผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจ กองแผนงาน ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ที่ต้องการรับไฟล์ข้อมูลปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าของแต่ละท่า แจงตามรายละเอียดของแต่ละเดือนสำหรับปี 2018 ที่ผ่านมา สามารถกด Add Line ที่นี่ เพื่อ request ไฟล์ทางไลน์ได้