บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการให้บริการโลจิสติกส์ที่ครบวงจรของไทย ประกาศขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 164.5 ล้านหุ้น ในราคา 4.80 บาท ท่ามกลางกระแสตอบรับดีเยี่ยม นักลงทุนสถาบันจองล้นเกือบ 20 เท่าตัว

คุณทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 164.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.80 บาท ให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป บริษัทฯจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนโครงการต่างๆกว่า 10 โครงการ อาทิโครงการท่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งบริษัทได้รับสัมปทานจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย (จำกัด) มหาชนแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อเปิดให้บริการในไตรมาส 4 ปีนี้ และบริษัทจะลงทุนเพิ่มเติมในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งโลจิสติกส์ทางด้านเคมีภัณฑ์ และขนส่งทางบก การบริหารคลังสินค้าและกระจายสินค้าในประเทศ เป็นต้น เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่จะเติบโตตามโครงการเมกะโปรเจ็คของรัฐบาล นอกจากนี้บริษัทจะใช้ทุนที่ได้รับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน”

ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ เป็นผู้นำตลาดในการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรซึ่งครอบคลุมธุรกิจโลจิสติกส์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่1). กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ (AIR FREIGHT BUSINESS) 2). กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก (SEA FREIGHT AND INLAND TRANSPORT BUSINESS) 3).กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการบริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า (LOGISTICS MANAGEMENT BUSINESS) และ 4).กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย (CHEMICAL AND SPECIALTY LOGISTICS) ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี มีบริษัทในเครือทั้งหมด 24 บริษัท และมีฐานลูกค้าเป็นบริษัทมหาชน บริษัทข้ามชาติ และบริษัทไทยจำนวนมาก โดยมี จุดเด่นคือการเป็นผู้นำตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ และ การให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรสำหรับสินค้าเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย โดยในธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนสายการบินชั้นนำหลายสาย อาทิ สายการบินไทยแอร์เอเชีย และ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ในการขายระวางการขนส่งทางอากาศอย่างต่อเนื่องมากว่า 8 ปี ซึ่งทั้ง 2 สายการบินเป็นเจ้าตลาดการขนส่งแอร์คาร์โก้จากท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีการเติบโตสูงและต่อเนื่อง ทางด้านธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรสำหรับสินค้าเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดที่มีฐานลูกค้าเป็นบริษัทเคมีระดับโลกจำนวนมาก ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านสูง จึงมีคู่แข่งน้อยราย ตลาดมีขนาดค่อนข้างใหญ่ และให้ผลตอบแทนที่ดี

ทั้งนี้บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนก่อน IPO 302.25 ล้านบาท บริษัทฯมีผลประกอบการที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในงบดุลสำหรับ 6 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทมีรายได้รวม 1,086 ล้านบาทเติบโตขึ้น10% จากรายได้รวม 985 ล้านบาทใน 6 เดือนแรกของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 82 ล้านบาทในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ซึ่งเติบโตขึ้น 64% เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 50 ล้านบาทใน 6 เดือนแรกปีก่อน

ในขณะที่ในปี 2559 iii มีรายได้รวมเติบโตเฉลี่ยปีละ 35% คิดเป็น 2,075 ล้านบาทในปี 2559 จากรายได้รวม 1,542 ล้านบาทในปี 2558 และ 1,139 ล้านบาทในปี 2557 จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายระวางสินค้าและการให้บริการโลจิสติกส์ ในขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิเติบโตในอัตราที่สูง 245% เป็น 94.5 ล้านบาท ในปี 2559 จากกำไรสุทธิ 27.4 ล้านบาทในปี 2558 และ13.4 ล้านบาท ในปี 2557 และมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นอย่างโดดเด่น จากการบริหารจัดการรายได้และต้นทุนที่ดีขึ้น โดยอัตรากำไรสุทธิ (เน็ตมาร์จิ้น) เพิ่มขึ้นจาก 1.17% ในปี 2557 เป็น 4.50 % ในปี 2559 และ เป็น 7.55% ใน 6 เดือนแรกของปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนที่ดีมาก (IBD/E) คือเพียง 0.3 เท่าเท่านั้น iii มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังการจัดสรรเงินสำรองตามกฏหมาย

คุณวิรัช มรกตกาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายวาณิชธนกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า “เราเชื่อว่าราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ iii ที่ 4.80บาท เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากมีกระแสตอบรับจากนักลงทุนสถาบันอย่างสูง โดยมียอดจองซื้อหุ้นจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ( Book Building) มากกว่าปริมาณที่สามารถจัดสรรเกือบ 20 เท่าตัว บริษัททริพเพิล ไอ เป็นที่สนใจของกลุ่มนักลงทุนทั่วไปอย่างสูงเช่นกัน เนื่องจากบริษัทฯประสบความสำเร็จจากการสร้างเครือข่ายธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร ด้วยทีมผู้บริหารที่เชี่ยวชาญในธุรกิจมากว่า25 ปี บริษัทมีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง บวกกับประเทศไทยถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์อยู่แล้ว บริษัทฯยังมีความสามารถที่จะขยายธุรกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียน”

ส่วนการจองหุ้น IPO ของ iii นักลงทุนจะสามารถจองได้ที่บริษัทหลักททรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โดยจะเปิดให้จองซื้อช่วงวันที่ 23-24 (เต็มวัน) และ 25 (ครึ่งวัน) สิงหาคมนี้ โดยรายละเอียดการเสนอขายทั้งหมดอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ บริษัทฯมีนโยบายที่จะใช้ผู้ร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลายแห่ง เพื่อให้มั่นใจว่าหุ้นของบริษัทกระจายสู่นักลงทุนอย่างทั่วถึง”