บางกอกแอร์เวย์ส และ การบินไทย ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในเส้นทางบินระหว่างประเทศ

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยนางสาวอมรรัตน์ คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขนส่งสินค้าและเช่าเหมาลำ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายดำรงค์ชัย แสวงเจริญ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในเส้นทางบินระหว่างประเทศ (SPA Special Prorate Agreement) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าทางอากาศของทั้งสองสายการบินให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย (OPC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดยข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จะครอบคลุมการให้บริการขนส่งสินค้าร่วมกันบนเส้นทางบินระหว่างประเทศที่แต่ละสายการบินให้บริการอยู่ โดยเส้นทางบินที่ให้บริการโดยบางกอกแอร์เวย์สได้แก่ ประเทศกัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม อินเดีย และบังคลาเทศ และเส้นทางบินที่ให้บริการโดยการบินไทย ได้แก่ ประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน อังกฤษ เยอรมันนี ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย

ทั้งนี้ การลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ จะช่วยให้ทั้งสองสายการบินสามารถขยายการให้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลียได้สะดวกและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันต่อจากการให้บริการเที่ยวบินร่วม (Code-Share) ที่มีการลงนามร่วมกันไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาอีกด้วย