ยูบีเอ็ม บีอีเอส พร้อมองค์กรภาครัฐและเอกชนไทย-ต่างประเทศ เชิญนักธุรกิจและผู้สนใจร่วมชมงานโพรแพ็ค เอเซีย 2017 พร้อมฉลองความยิ่งใหญ่ครบรอบ 25 ปี ขนนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดของโลกโชว์กว่า 4,500 เครื่องจักร

บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จำกัด ผู้จัดงานโพรแพ็ค เอเชีย ขอเชิญนักธุรกิจและผู้สนใจในนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าร่วมชมงานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การแปรรูป และ บรรจุภัณฑ์ ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย โดยปีนี้เป็นปีพิเศษฉลองครบรอบ 25 ปี ที่มีความยิ่งใหญ่ขึ้น 25% ครอบคลุมพื้นที่จัดงาน 55,000 ตารางเมตร เต็มพื้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และ ยังได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศ กว่า 2,000 ราย จาก 45 ประเทศทั่วโลก ร่วมจัดแสดงงาน

ภายในงานประกอบด้วย 18 อินเตอร์เนชั่นแนล พาวิลเลี่ยน และ  9 โซนอุตสาหกรรมสำคัญ ประกอบด้วย เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป (Processing Technology), เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (Packaging Technology),เทคโนโลยีเครื่องดื่ม (Drink Technology), เทคโนโลยีเภสัชกรรม (Pharmaceutical Technology), ห้องทดลองและการทดสอบ (Lab & Test), วัสดุ (Materials), การใส่รหัสสินค้า (Coding) และ การพิมพ์ข้อความและฉลาก (Marking & Labelling), การแช่แข็ง (Cold chain) และ โลจิสติกส์และคลังสินค้า (Logistics & Warehousing) และ เทคโนโลยีการพิมพ์และการขึ้นรูป (Printech Asia) 

โดยงานโพรแพ็ค เอเซีย 2017 มีการจัดแสดงเครื่องจักรทั้งขนาดใหญ่และเล็กที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดของโลกจัดแสดงกว่า 4,500 เครื่องจักร พร้อมกิจกรรมการประชุมและสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยและผู้สนใจมีความพร้อมเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีผู้ร่วมเข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 45,000 คน

งานโพรแพ็ค เอเซีย 2017 จะจัดขึ้นในวันนี่ 14-17 มิถุนายน 2560 ฮอลล์ 98-105 เวลา 10.00 – 18.00 น. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 02 615-1255 ต่อ 123 หรือ Email : [email protected] และเว็บไซต์ www.propakasia.com