อันดับสายเรือ ปี 2019 – หากต้องการรู้จักธุรกิจขนส่งสินค้ามากขึ้น ต้องเริ่มต้นจากการทำความรู้จักกับผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละรายล้วนมีอิทธิพลสำคัญต่อการนำเข้า ส่งออกสินค้าทั่วโลก

ก่อนจะไปดู อันดับสายเรือ ล่าสุด ลองทำความเข้าใจคร่าวๆ เกี่ยวกับสายเรือที่นำมาจัดอันดับครั้งนี้ ว่าเป็นสายเรือ หรือสายการเดินเรือ ขนส่งตู้สินค้า หรือ container line ซึ่งก็คือเจ้าของเรือ หรือผู้ให้บริการขนส่ง ที่ทำหน้าที่ส่งตู้สินค้าทางทะเล จากท่าเรือสู่ท่าเรือ ปัจจุบันมี สายเรือทั่วโลกนับร้อยราย เราจะมาดูกันว่า นับตั้งแต่ต้นปี 2019 นี้ สายเรือรายใหญ่ 20 อันดับแรกของโลกเป็นใครบ้าง ทั้งนี้ วัดจาก พื้นที่ระวางตู้สินค้ารวมของเรือทุกลำของแต่ละสายเรือที่ประจำการอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่รวมพื้นที่ระวางตู้สินค้าของเรือที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่รอส่งมอบให้กับสายเรือ

เรามาเริ่มนับ อันดับสายเรือ เริ่มจากอันดับที่ 20 กันเลย

อันดับที่ 20 สายเรือ TS Lines

สายเรือ TS Lines ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 81,226 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 0.4 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 35 ลำ

อันดับที่ 19 สายเรือ SM Line

สายเรือ SM Line ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 81,465 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 0.4 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 19 ลำ

อันดับที่ 18 สายเรือ SITC

สายเรือ SITC ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 112,578 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 0.5 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 83 ลำ

อันดับที่ 17 สายเรือ X-Press Feeders

สายเรือ X-Press Feeders ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 122,619 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 0.5 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 82 ลำ

อันดับที่ 16 สายเรือ Zhonggu Logistics

สายเรือ Zhonggu Logistics ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 138,480 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 0.6 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 100 ลำ
อันดับที่ 15 บริษัท Antong Holdings (QASC)

บริษัท Antong Holdings (QASC) เจ้า Anshen Shipping ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 148,264 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 0.6 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 123 ลำ

อันดับที่ 14 สายเรือ KMTC

สายเรือ KMTC ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 153,576 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 0.7 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 65 ลำ

อันดับที่ 13 สายเรือ IRISL Group

สายเรือ IRISL Group ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 154,415 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 0.7 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 50 ลำ

wan hai lines aec logistics

อันดับที่ 12 สายเรือ Wan Hai Lines

สายเรือ Wan Hai Lines ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 240,418 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 1.1 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 90 ลำ
อันดับที่ 11 สายเรือ ZIM

สายเรือ ZIM ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 333,107 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 1.5 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 68 ลำ

อันดับที่ 10 สายเรือ PIL (Pacific International Line)

สายเรือ PIL ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 418,489 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 1.8 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 127 ลำ

อันดับที่ 9 สายเรือ Hyundai Merchant Marine

สายเรือ Hyundai Merchant Marine ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 424,742 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 1.9 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 72 ลำ

อันดับที่ 8 สายเรือ Yang Ming

สายเรือ Yang Ming ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 636,369 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 2.8 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 96 ลำ

อันดับที่ 7 สายเรือ Evergreen Line

สายเรือ Evergreen ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 1,216,674 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 5.3 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 202 ลำ
อันดับที่ 6 สายเรือ Ocean Network Express (ONE)

สายเรือ Ocean Network Express ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 1,525,952 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 6.7 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 218 ลำ

hapag lloyd in aec logistics

อันดับที่ 5 สายเรือ Hapag-Lloyd

สายเรือ Hapag-Lloyd ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 1,644,565 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 7.2 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 231 ลำ

cma-cgm in aec logistics

อันดับที่ 4 สายเรือ CMA CGM

สายเรือ CMA CGM ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 2,634,204 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 11.5 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 503 ลำ
cosco in aec logistics

อันดับที่ 3 สายเรือ COSCO Shipping

สายเรือ COSCO Shipping ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 2,790,100 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 12.2 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 461 ลำ

อันดับที่ 2 สายเรือ Mediterranean Shipping Co. (MSC) 

สายเรือ MSC ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 3,305,720 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 14.5 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 522 ลำ

สายเรือ maersk อันดับสายเรือ

อันดับที่ 1 สายเรือ Maersk Line

สายเรือ Maersk Line ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 4,081,341 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 17.9 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 706 ลำ

ในการจัด อันดับสายเรือ จากข้อมูลของแอลฟ่าไลเนอร์ สายเรือ Maersk ยังคงเป็นสายเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีขนาดใหญ่กว่าสายเรือ MSC ที่เป็นที่สองถึงกว่า 700,000 ทีอียู

สายเรือไทยอย่าง RCL หรือ Regional Container Lines แม้จะยังไม่อยู่ใน 20 อันดับแรก แต่ก็อยู่ในอันดับที่ 22 มีพื้นที่ระวางตู้สินค้าทั้งหมด 64,576 ทีอียู มีส่วนแบ่งตลาด 0.3 เปอร์เซ็นต์ และเรือจำนวน 43 ลำด้วยกัน