การ ขนส่งตู้สินค้า ทางทะเลยังคงเป็นวิธีการ ขนส่งตู้สินค้า ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศทั่วโลก

และแน่นอนว่า ในการ ขนส่งตู้สินค้า ในปริมาณมากๆ ได้นั้น ต้องอาศัยเรือขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกตู้สินค้าได้ครั้งละหลายตู้ ซึ่งขนาดของเรือ ก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการในการขนส่งของแต่ละตลาด และละประเทศ และความต้องการในระดับต่างๆ ที่กล่าวมา ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศทั่วโลก

ยิ่งตลาดใหญ่แค่ไหน ก็ยิ่งจำเป็นต้องใช้เรือที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น และยิ่งถ้ามีขนาดใหญ่มากๆ สายการเดินเรือต่างๆ ก็จะยิ่งนำเรือขนาดใหญ่ ไปให้บริการในตลาดนั้นๆ มากขึ้น

ปัจจุบัน มี สายการเดินเรือขนาดใหญ่มากมาย ทั้งที่ใหญ่ขึ้นจากการเติบโตโดยธรรมชาติ และที่ใหญ่ขึ้นจากการควบรวมและซื้อกิจการของสายการเดินเรือที่เล็กกว่า ทั้งนี้ AEC Logistics ได้จัดอันดับ สายการเดินเรือ ขนส่งตู้สินค้า ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก 20 อับดับ
ขนส่งตู้สินค้า

อันดับที่ 20 สายเรือ Unifeeder

สายเรือ Unifeeder ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 88,446 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 0.4 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 56 ลำ

อันดับที่ 19 สายเรือ TS Lines

สายเรือ TS Lines ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 101,556 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 0.4 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 46 ลำ

อันดับที่ 18 สายเรือ X-press Feeders

สายเรือ X-press Feeders ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 103,420 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 0.4 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 69 ลำ

อันดับที่ 17 สายเรือ SITC

สายเรือ SITC ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 123,057 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 0.5 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 85 ลำ
อันดับที่ 16 สายเรือ Antong Holdings (QASC)

สายเรือ Antong Holdings ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 144,376 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 0.6 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 114 ลำ

อันดับที่ 15 บริษัท IRISL Group

บริษัท IRISL Group ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 152,419 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 0.6 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 48 ลำ

อันดับที่ 14 สายเรือ KMTC

สายเรือ KMTC ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 153,749 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 0.6 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 65 ลำ

อันดับที่ 13 สายเรือ Zhonggu Logistics Corp

สายเรือ Zhonggu Logistics Corp ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 168,581 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 0.7 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 115 ลำ
wan hai lines aec logistics

อันดับที่ 12 สายเรือ Wan Hai Lines

สายเรือ Wan Hai Lines ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 238,235 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 1.0 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 92 ลำ

อันดับที่ 11 สายเรือ ZIM

สายเรือ ZIM ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 282,013 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 1.2 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 58 ลำ

เรียน TOEIC การันตี 750

อันดับที่ 10 สายเรือ PIL (Pacific International Line)

สายเรือ PIL ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 350,390 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 1.5 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 111 ลำ

อันดับที่ 9 สายเรือ Hyundai Merchant Marine

สายเรือ Hyundai Merchant Marine ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 551,732 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 2.3 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 67 ลำ

อันดับที่ 8 สายเรือ Yang Ming

สายเรือ Yang Ming ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 603,320 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 2.5 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 92 ลำ

อันดับที่ 7 สายเรือ Evergreen Line

สายเรือ Evergreen ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 1,227,385 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 5.2 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 190 ลำ
อันดับที่ 6 สายเรือ Ocean Network Express (ONE)

สายเรือ Ocean Network Express ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 1,560,404 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 6.6 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 212 ลำ

hapag lloyd in aec logistics

อันดับที่ 5 สายเรือ Hapag-Lloyd

สายเรือ Hapag-Lloyd ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 1,718,391 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 7.2 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 237 ลำ

cma-cgm in aec logistics

อันดับที่ 4 สายเรือ CMA CGM

สายเรือ CMA CGM ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 2,672,830 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 11.2 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 486 ลำ
cosco in aec logistics

อันดับที่ 3 สายเรือ COSCO Shipping

สายเรือ COSCO Shipping ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 2,869,479 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 12.1 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 470 ลำ

อันดับที่ 2 สายเรือ Mediterranean Shipping Co. (MSC) 

สายเรือ MSC ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 3,617,150 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 15.4 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 549 ลำ

สายเรือ maersk อันดับสายเรือ

อันดับที่ 1 สายเรือ Maersk Line

สายเรือ Maersk Line ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 3,972,244 ทีอียู คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 16.7 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเรือประจำการทั้งสิ้น 656 ลำ

ในการจัด อันดับสายเรือ สายการเดินเรือ Maersk ยังคงเป็นสายเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แม้พื้นที่ระวางสินค้าจะลดลงเล็กน้อย แต่จำนวนเรือลดลงไปเกือบ 50 ลำ ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า Maersk มีการนำเรือขนาดใหญ่ขึ้นมาให้ให้บริการ เช่นเดียวกับสายการเดินเรืออีกหลายราย ที่ลดจำนวนเรือ แต่เพิ่มขนาดของเรือที่ให้บริการ

สายเรือไทยอย่าง RCL หรือ Regional Container Lines ไม่ได้อยู่ใน 20 อันดับแรก และอันดับลดลงจากที่ 22 เมื่อปีที่แล้ว เป็นที่ 26 ในปีนี้ มีพื้นที่ระวางตู้สินค้าทั้งหมด 55,185 ทีอียู ลดลงจาก 64,576 ทีอียู ในปีที่แล้ว และมีจำนวนเรือ 30 ลำ ลดลงจาก 43 ลำเมื่อปีท่ีแล้ว


Ad (โฆษณา): เรียนภาษาอังกฤษทุกระดับ เรียนการสนทนา เรียน TOEIC เรียนภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพต่างๆ เรียนที่ atdiplus.com